Folkehelsekonferansen 2018 – Bergen 16. – 17. oktoberRadisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA).

Folkehelsekonferansen arrangeres annenhvert år i Oslo og i en annen norsk by.

Målgruppen er helsepersonell, offentlig ansatte, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

 

 

 

Mer informasjon kommer.