12. august 2021 Kursliste 2021 0 comment

Folkehelsekonferansen 2021 – Trondheim – 28. og 29. oktober 2021(27. oktober er satt av til prekonferanser)

Klima og bærekraftig folkehelsearbeid

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen. Den er den største av sitt slag i Norge og en viktig møteplass for alle som er engasjert i folkehelse.

Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet.

I 2021 arrangeres hovedkonferansen i Trondheim 28. og 29. oktober i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, NTNU og Folkehelseinstituttet.

Onsdag 27. oktober er satt av til forkonferanser.

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

 

For mer informasjon og påmelding: https://folkehelsekonferansen.no/