Laster innhold

GJENNOMFØRING AV KONFERANSEN

 

DKP sørger for at alle detaljene er på plass og at gjennomføringen av konferansen skjer i henhold til kjøreplan og faglig program. DKP deltar med minimum én representant som har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av konferansen. Slik kan kurskomiteen i større grad ta vertskapsrollen og følge opp det faglige innholdet. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen innbefatter blant annet:

  • Koordinere og følge opp eventuelle underleverandører.
  • Skilting, dekorering og istandsettelse av møtested og møterom. Oppsetting av sekretariat.
  • Kontrollere at teknisk utstyr fungerer.
  • Registering av deltakere og utdeling av deltakerperm og navneskilt.
  • Sørge for at programmets tidsplan følges.
  • Koordinering av måltid og sosiale arrangementer.
  • Sørge for at videokonferanse/ streaming-fasiliteter fungerer og holder nødvendig kvalitet.
  • Distribuere evalueringsskjema og deltakerbevis.