Laster innhold

Prosjektrådgivning

 

For å sikre et vellykket arrangement er det viktig at alle detaljene er på plass. Vi tilbyr vår spesialkompetanse til arrangementskomiteen slik at de kan konsentrere seg om det faglige programmet, samtidig som de er sikre på at den praktiske gjennomføringen er godt ivaretatt.

DKP samarbeider tett med arrangementskomiteen om planlegging og rådgivning mot konferansen. DKP fungerer også som bindeledd mellom oppdragsgiver og leverandører, og koordinerer den praktiske gjennomføringen av konferansen.

Våre oppgaver innen prosjektrådgivning kan blant annet omfatte:

  • Prosjektledelse i tett samarbeid med komiteen.
  • Bistå komiteen etter deres ønsker og delta på møter der dette er ønsket. Holde komiteen oppdatert underveis.
  • Bistå komiteen med valg av møtested/ hotell.
  • Utarbeidelse av webside/ FB-side for det enkelte arrangement.
  • Økonomistyring gjennom utarbeidelse av gode budsjetter og tett oppfølging av disse.
  • Forhandling og videre kontakt med hotell og reisebyrå.
  • Skrive kontrakt med og holde kontakt med foredragsholderne rundt deres praktiske behov.
  • Planlegging og gjennomføring av sosialt program.
  • Utarbeide kjøreplan for arrangementet.
  • Lage plan for markedsføring og profilering av arrangementet. Produsere eventuelle trykksaker.