Laster innhold

ETTERARBEID

 

Når konferansen er vel overstått er man kanskje “mentalt” ferdig med arrangementet. Men det er fortsatt mye viktig arbeid som står igjen. Oppgjør med hotell og leverandører, kreve inn eventuelle kursavgifter som ikke har kommet inn og å gjøre ferdig regnskapet, er noen av de mer tekniske tingene som gjenstår. Like viktig er en evaluering, både fra deltakere, utstillere, hotell og kurskomité; dette for å kvalitetssikre kommende arrangementer. I denne prosessen kan det være ekstra godt å ha en medhjelper for å drive de siste prosessene fremover. Vi kan hjelpe dere med blant annet:

  • Kontrollere hotellregning og ta endelig oppgjør med det enkelte hotell.
  • Foreta oppgjør med underleverandører, artister og foredragsholdere.
  • Sammenfatte evaluering fra deltakere, utstillere og hotell i en rapport til komiteen. Denne sendes senest 1 uke etter arrangementsslutt.
  • Delta på evalueringsmøte/ sluttmøte med komiteen.
  • Overlevere fullsteding arrangementsregnskap etter avsluttet arrangement (når alle regninger er betalt og deltakeravgifter kommet inn).