Laster innhold

Kursliste 2018

Folkehelsekonferansen 2018 – Bergen 16. – 17. oktober

Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA). Folkehelsekonferansen arrangeres annenhvert år i Oslo og i en annen norsk by. Målgruppen er helsepersonell, offentlig ansatte, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.       Informasjon og påmelding her

Mindfulnesskonferansen 2018 – Trondheim 25. – 27. oktober

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmerksomt nærvær, er en ideell organisasjon.  Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse, samt være en pådriver for mindfulness på organisasjons- og samfunnsnivå.  Videre er formålet å tilby medlemmene kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis. […]

Oppdalsuka 2018 – Oppdal 4. – 17. mars

Velkommen til den 27. Helse i Fokus – Oppdalsuka! Ukene for allmennleger og annet helsepersonell med behov for etter og videreutdanning. Sett av ukene for faglig påfyll, frisk luft og mosjon! Vi satser på topp faglig innhold og et godt sosialt miljø som ramme rundt arrangementet. Som tidligere år går arrangementet over 2 uker med obligatorisk […]