21. september 2017 Kursliste 2018 0 comment

Mindfulnesskonferansen 2018 – Trondheim 25. – 27. oktober

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmerksomt nærvær, er en ideell organisasjon.  Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse, samt være en pådriver for mindfulness på organisasjons- og samfunnsnivå.  Videre er formålet å tilby medlemmene kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurs og konferanser som drives etter selvkostprinsippet, primært for medlemmene.

 

 

Informasjon og påmelding her