Folkehelsekonferansen 2020 – Trondheim – 29. og 30. oktober 2019 (28. oktober er satt av til prekonferanser)