6. mars 2019 Kursliste 2019 0 comment

Folkehelsekonferansen 2019 – 15. og 16. oktober 2020 (14. oktober er satt av til prekonferanser)

Folkehelsekonferansen 2019 vil bli avholdt i Oslo 15. og 16. oktober, med prekonferanser mandag 14. oktober. Årets første møte samlet mange aktører som kom med gode innspill og ideer til både form og innhold.

https://folkehelsekonferansen.no/